Procedura wykonywania zabiegów mikropigmentacji w Studio makijażu permanentnego Shee

 1. Podczas pierwszego spotkania linergistka konsultuje z klientką jej oczekiwania, a następnie na podstawie otrzymanych od klientki informacji, swojego doświadczenia oraz analizy kolorystycznej wykonuje wizualizacje makijażu – za pomocą kredki wykonywany jest wstępny szkic obrazujący wygląd makijażu po wykonaniu zabiegu mikropigmentacji, który jest następnie prezentowany klientce do akceptacji.
 2. Klientka ma obowiązek wyrażenia swojej opinii i oczekiwań na temat sugerowanego przez linergistkę wyglądu (kształtu i koloru) makijażu i w przypadku braku zastrzeżeń ma obowiązek wyrazić zgodę lub jej brak na wykonanie zabiegu.
 3. W przypadku zgłoszenia przez klientkę zastrzeżeń w stosunku do zaprezentowanej wizualizacji, linergistka ma prawo wykonać ponownie wizualizację z uwzględnieniem otrzymanych uwag lub w razie sprzeczności z podstawowymi kanonami estetyki odmówić wykonania wizualizacji i zabiegu.
 4. Po wyrażeniu zgody przez klientkę na wykonanie zabiegu makijażu permanentnego zgodnie z zaprezentowaną wizualizacją ustalany jest i rezerwowany termin wykonania zabiegu podstawowego.
 5. W zarezerwowanym uprzednio terminie przed wykonaniem zabiegu linergistka wykonuje kilka fotografii obrazujących stan przed zabiegiem. Fotografie te bez pisemnej zgody klientki będą służyć wyłącznie jako część dokumentacji do zabiegu.
 6. Następnie po nałożeniu znieczulenia, przy zastosowaniu sprawnego technicznie sprzętu linergistka wykouje zabieg podstawowy – wprowadza do skóry bezpieczne, nie wywołujące alergii pigmenty zgodnie z zaprezentowaną uprzednio wizualizacją makijażu.
 7. Po wykonaniu zabiegu podstawowego linergistka wykonuje kilka fotografii obrazujących stan bezpośrednio po wykonaniu zabiegu. Fotografie te bez pisemnej zgody klientki będą służyć wyłącznie jako część dokumentacji do zabiegu.
 8. Po wykonaniu dokumentacji fotograficznej ustalany i rezerwowany termin wykonania pierwszej korekty (bezpłatnej) – minimum dwa tygodnie po zabiegu podstawowym i maksimum dwa miesiące po nim.
 9. W przypadku klientek, dla których wizyta w powyżej określonym czasie może być niemożliwa (klientki mieszkające za granicą itp.) dopuszczalne jest wykonanie pierwszej korekty po upływie dwóch miesięcy.
 10. Po upływie dwóch tygodni w umówionym terminie linergistka wykonuje pierwszą korektę utrwalającą efekt zabiegu podstawowego. Podobnie jak w przypadku zabiegu podstawowego wykonywana jest dokumentacja fotograficzna przed i po wykonaniu korekty.

Klientka decydując się na zabieg potwierdza, że zapoznała się i akceptuje regulamin oraz procedurę wykonywania zabiegów mikropigmentacji w Studio makijażu permanentnego Shee.

Klientka może też wyrazić zgodę na:

 • publikację sporządzonej na potrzeby zabiegu nie obrabianej graficznie dokumentacji fotograficznej (pokazującej twarz w całości) w galerii zamieszczonej na stronie internetowej Studia Makijażu Permanentnego Shee;
 • publikację sporządzonej na potrzeby zabiegu nie obrabianej graficznie dokumentacji fotograficznej (pokazującej włącznie miejsce gdzie został wykonany zabieg) w galerii zamieszczonej na stronie internetowej Studia Makijażu Permanentnego Shee.

Niezbędne informacje odnośnie stanu zdrowia

Poniżej znajdują się informacje, które są niezbędne do zabiegu makijażu permanentnego, postępowania pozabiegowego, grożących powikłań. Klientka przystępując do zabiegu zgadza się na jego wykonanie oraz oświadcza, iż nie będzie miała żadnych roszczeń prawnych wobec osoby wykonującej zabieg, a pełną odpowiedzialność za jego wykonanie przenosi na siebie.

PRZECIWSKAZANIA:

 • Cukrzyca
 • Łuszczyca
 • Leki sterydowe
 • Hemofilia

Dodatkowe informacje:

 • Czy chorujesz na choroby nerek?
 • Czy chorujesz na cukrzycę?
 • Czy chorujesz na choroby serca?
 • Czy chorujesz na nadciśnienie?
 • Czy przechodzisz obecnie chorobę w fazie zakaźnej (grypa, aspiryna)?
 • Czy chorowałeś na choroby alergiczne w przeszłości?
 • Czy w ciągu ostatnich 24 h stosowałeś leki rozrzedzające krew typu aspiryna, acard?
 • Czy byłeś szczepiony na WZW?
 • Czy chorujesz na choroby nowotworowe?
  • Ile trwała choroba?
  • Jakie leki stosowano?
  • Jaka chemia była stosowana?
  •  Czy odbyły się zabiegi radioterapii?
  • W jakich odstępach czasu?
 • Czy chorujesz na zaburzenia krzepnięcia krwi?
 • Czy w obecnej chwili zażywasz jakieś leki?
 • Jakie?

Zgoda na wykonanie makijażu permanentnego

Klientka przystępując do zabiegu wyraża zgodę na wykonanie makijażu permanentnego. Oświadcza, iż jest osobą pełnoletnią i wszelkie informacje zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą. Zabieg odbędzie się w sterylnych warunkach, z użyciem jednorazowych igieł, środków higieny, sterylnych narzędzi, z czym klientka została zapoznana. Oświadcza również, ze informacje, które podała są zgodne z prawdą i według jej wiedzy, może poddać się zabiegowi. Oświadcza, że została poinformowana o przeciwwskazaniach do zabiegu, jego przebiegu i potencjalnych efektach ubocznych. Udzielono jej zaleceń przed i pozabiegowych oraz odpowiedzi na wszystkie pytania związane z zabiegiem. Uzgodniono z nią kształt i kolor pigmentacji na który wyraziła zgodę. Potwierdza zapoznanie się i zrozumienie postępowania po zabiegu. Zobowiązuje się postępować zgodnie ze wskazówkami i dotyczącej postępowania (pielęgnacji) pozabiegowej. Jest świadoma, że zaniechanie prawidłowego postępowania pielęgnacyjnego może doprowadzić do powikłań bądź infekcji. Przed zabiegiem miała możliwość zadawania pytań. Zaplanowany efekt został uprzednio narysowany, pigmentacja nastąpiła po akceptacji wstępnego rysunku.

Celem zagwarantowania prawidłowego efektu po zabiegu należy przez pierwsze 14 dni po zabiegu unikać:

 • mycia
 • tarcia
 • dotykania
 • nadmiernego promieniowania UV
 • kontaktu z wodą
 • pobytu w saunie, solarium
 • pływania
 • drapania pola pigmentowanego

Po zabiegu może wystąpić: opryszczka, zaczerwienienie, podrażnienie, swędzenie, miejscowe czasowe opuchnięcie, uczucie napięcia skóry.